handleiding nc2

Koppelen en verbinden

Koppelingsmodus

Haal beide oortelefoons uit de oplaaddoos (de oortelefoon die als eerste uit de oplaaddoos komt, is het hoofdapparaat). Ze worden automatisch ingeschakeld en aan elkaar gekoppeld. Het masterapparaat gaat in de koppelingsmodus en knippert in rode en blauwe kleuren.

Maak verbinding met uw apparaat

Open het bluetooth-menu van uw apparaat en zoek naar de oortelefoons met de koppelingsnaam Thone NC2. Klik op de koppelingsnaam “Thone NC2” om verbinding te maken met uw apparaat. Het zal de verbinding bevestigen met de gesproken prompts “verbonden”. De leds op beide oortelefoons stoppen met knipperen.

Verbinding voltooid

Als je klaar bent, kun je de oordopjes weer in de doos doen, ze gaan dan automatisch uit.

Opnieuw verbinding maken

Wanneer u een of twee oortelefoons uit de oplaaddoos haalt en de Bluetooth van uw apparaat is ingeschakeld, maakt het of ze automatisch opnieuw verbinding met het apparaat dat het de laatste keer heeft gebruikt.

Opladen

Zodra je de oordopjes in de oplaadcase plaatst, schakelen ze automatisch uit en beginnen ze met opladen. Gebruik de meegeleverde oplaadkabel om de oplaaddoos op te laden. Let op: gebruik geen krachtoplader. Deze opladers hebben teveel vermogen, de accu zal niet opladen en kan mogelijk zelfs beschadigd raken.

De case toont de batterijduur met vier LED’s. Elk staat voor 25% van de batterijduur. Om de batterijstatus te controleren kun je de case openen of op de knop aan de onderkant drukken.

Bediening

Alle basisfunctionaliteit bedien je met touch control op de linker en rechter oordopjes. Controleer de afbeeldingen voor elke functie.

Problemen?

De geluidskwaliteit is niet optimaal

Het dragen van de juiste maat oortips voor uw oren is erg belangrijk. Zo bereik je de beste geluidskwaliteit en ruisonderdrukkingsprestaties.

Koppelingsrecords wissen

Plaats beide oordopjes terug in de oplaadcassette, open het klepje en houd de knop van de oplaadcassette 10 seconden ingedrukt totdat de vier LED’s van de oplaadcase 10 keer tegelijkertijd knipperen. U hebt de koppelingsrecords met succes gewist. Open nu het deksel en houd de knop van de oplaadcassette 2 seconden ingedrukt. De LED’s van de linker en rechter oordopjes knipperen afwisselend rood en blauw om beide oordopjes te koppelen. Maak vervolgens opnieuw verbinding met uw Bluetooth-apparaat.

Als je oordopjes niet met elkaar kunnen worden gekoppeld

Plaats beide oordopjes terug in de oplaadcassette, open het deksel en houd de knop van de oplaadcassette 2 seconden ingedrukt totdat beide lampjes afwisselend rood en blauw knipperen. verbinding” stappen opnieuw.

Veiligheid en bediening

Huidirritatie

Oortelefoons kunnen oorontstekingen veroorzaken als ze niet goed worden schoongemaakt. Reinig de oortelefoons regelmatig met een zachte, pluisvrije doek. Zorg dat er geen vocht in openingen komt en gebruik geen spuitbussen, oplosmiddelen of schuurmiddelen. Als zich een huidprobleem ontwikkelt, stop dan met het gebruik. Raadpleeg een arts als het probleem aanhoudt.

Gehoorverlies

Luisteren naar geluid met een hoog volume kan uw gehoor permanent beschadigen. Achtergrondgeluid, evenals voortdurende blootstelling aan hoge volumeniveaus, kunnen geluiden zachter doen lijken dan ze in werkelijkheid zijn. Controleer het volume nadat u de oortelefoons in uw oor hebt gedaan en voordat u audio afspeelt.

WAARSCHUWING: Om mogelijke gehoorbeschadiging te voorkomen, mag u niet gedurende lange tijd op een hoog volume luisteren.

Rijgevaar

Gebruik tijdens het besturen van een voertuig wordt niet aanbevolen en is in sommige gebieden illegaal. Controleer en houd u aan de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot het gebruik van oortelefoons tijdens het besturen van een voertuig. Wees voorzichtig en attent tijdens het rijden. Stop met luisteren naar uw audioapparaat als u het storend of storend vindt tijdens het besturen van een voertuig of het uitvoeren van een activiteit die uw volledige aandacht vereist.

Breekbaar

Ga voorzichtig om met de oortelefoons en het hoesje. Ze bevatten gevoelige elektronische componenten, waaronder batterijen, en kunnen beschadigd raken, de functionaliteit aantasten of letsel veroorzaken als ze vallen, verbranden, doorboord, verpletterd, gedemonteerd of indien blootgesteld aan overmatige hitte of vloeistof of aan omgevingen met hoge concentraties industriële chemicaliën, inclusief bijna verdampende vloeibare gassen zoals helium. Gebruik geen beschadigde beschadigde producten. Stikkingsgevaar De oortelefoons, het hoesje en de kleine onderdelen in de verpakking kunnen verstikkingsgevaar opleveren of andere verwondingen veroorzaken bij kleine kinderen. Houd ze uit de buurt van kleine kinderen.

Batterijen

Probeer niet zelf de batterijen van de oortelefoon of case te vervangen, u kunt de batterijen beschadigen, wat kan leiden tot oververhitting en letsel.

Opladen

Laad de case op met de oplaadkabel en een voedingsadapter of computer. Laad alleen op met een adapter die voldoet aan de toepasselijke landelijke regelgeving en internationale en regionale veiligheidsnormen, waaronder de internationale norm voor Veiligheid van apparatuur voor informatietechnologie (IEC 60950-1). Andere adapters voldoen mogelijk niet aan de geldende veiligheidsnormen en opladen met dergelijke adapters kan levensgevaar of letsel opleveren. Het gebruik van beschadigde kabels of opladers, of opladen wanneer er vocht aanwezig is, kan brand, elektrische schokken, letsel of schade aan de behuizing of andere eigendommen veroorzaken.

Langdurige blootstelling aan hitte

Vermijd langdurig huidcontact met een apparaat, de stroomadapter, de oplaadkabel en connector of een draadloze oplader aangesloten op een stroombron, omdat dit ongemak of letsel kan veroorzaken. Als de case bijvoorbeeld wordt opgeladen met behulp van de oplaadkabel en een voedingsadapter die op een voedingsbron is aangesloten, mag u niet op de case, de oplaadkabel, de connector of de voedingsadapter zitten of slapen, of onder een deken, kussen of jouw lichaam. Wees extra voorzichtig als u een lichamelijke aandoening heeft die van invloed is op uw vermogen om warmte tegen uw lichaam te detecteren.

Elektrostatische schok

Bij gebruik van de oortelefoons in gebieden waar de lucht erg droog is, is het gemakkelijk om statische elektriciteit op te bouwen en kunnen uw oren een kleine elektrostatische ontlading van de oortelefoons ontvangen. Om het risico van elektrostatische ontlading tot een minimum te beperken, dient u de oortelefoon niet in extreem droge omgevingen te gebruiken of een geaard, ongeverfd metalen voorwerp aan te raken voordat u de oortelefoon inbrengt.

Interferentie van medische apparatuur

De oortelefoons en het etui bevatten componenten en radio’s die elektromagnetische velden uitstralen. De oortelefoons en het hoesje bevatten ook magneten. Deze elektromagnetische velden en magneten kunnen de werking van pacemakers, defibrillators of andere medische apparaten verstoren. Houd een veilige afstand tussen uw medische apparaat en de oortelefoons en het hoesje. Raadpleeg uw arts en de fabrikant van uw medische apparaat voor specifieke informatie over uw medische apparaat. Stop met het gebruik van de oortelefoons en het etui als u vermoedt dat ze uw pacemaker, defibrillator of een ander medisch apparaat storen.